Viherjäteurakka käynnissä ke 25.7.-31.7.2010 klo 7-20 jätealueella

25.7.2018

Risualue on työmaa-aluetta, jonne on pääsy kielletty tänä aikana. Urakoitsijana Kuljetus-Soinisalo Oy.