Ota kantaa Herttoniemen aluesuunnitelmaan

24.9.2019

Herttoniemen katu- ja viheralueita koskevan aluesuunnitelman luonnos on kommentoitavana 30.9.2019 asti. Siirtolapuutarhan ja koko Kivinokan alueen tunnistetut ominaispiirteet ja pitkän aikavälin tavoitteet on kuvattu aluekorteissa.

Katu- ja viheralueita käsittelevä  aluesuunnitelma on laadittu kaupunginosan rantojen laajojen viheralueiden, Länsi-Herttoniemen, Roihuvuoren, Herttoniemen yritysalueen sekä Herttoniemenrannan alueille. Sitä on työstetty vuorovaikutteisesti asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Mikä on aluesuunnitelma?

Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kunnostuskohteiden kiireellisyysjärjestys. Kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet on suunniteltu osana aluesuunnitelmaa. Toteutustason kuviokohtainen luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja se tullaan laatimaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

Mitä alueestamme on mainittu?

Aluekorteissa on kuvattu Kivinokkaa kattavasti. Siirtolapuutarhastamme mainitaan seuraavaa:

"
Herttoniemen siirtolapuutarha

Aluekuvaus
Siirtolapuutarha sijoittuu laaksomaiseen tilaan ja on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY). Se on myös osa Kivinokan laajempaa, maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja suojeltu asemakaavalla.
Siirtolapuutarha on maisemallisesti omaleimainen alue, missä korostuvat pieni mittakaava ja puutarhamainen miljöö. Taustalla kontrastina tälle näkyvät metrorata ja korkeat kerrostalot. Rinnealueella kasvaa varttunutta metsää ja sisäänajoteiden yhteydessä vanhoja jalopuita.

Vaalittavat erityispiirteet
Puutarhamainen miljöö ja pieni mittakaava. Lajistoltaan rikas ja kerroksellinen kasvillisuus. Alueen sisäiset näkymälinjat.

Tavoitteet:
• Siirtolapuutarhan RKY-arvojen säilyttäminen.
"

Tutustu aluekortteihin ja kerro mielipiteesi 30.9. mennessä!
Onko ominaispiirteet tunnistettu mielestäsi kattavasti?
Vastaavatko asetetut pitkän aikavälin tavoitteet mielestäsi alueiden ominaispiirteisiin?

Herttoniemen aluesuunnitelma -sivut

Aluekortit, avaa PDF-linkki alta tai sivulta