Eläimet

Lemmikit

Koirien ja kissojen irtipito ja ulkoiluttaminen vapaana siirtolapuutarhassa oman tontin ulkopuolella on kielletty.

Kotieläimet

Tähän tekstiä

Luonnonvaraiset eläimet

City-kani on tullut siirtolapuutarhaamme. Kanit syövät istutettua kasvillisuutta. Lisäksi kaivamalla kani saattaa vaurioittaa puiden juuria ja aiheuttaa vahinkoa rakennusten perustuksille.

Peurat ovat saapuneet alueellemme ja ne ovat syöneet omenia siirtolapuutarhassamme sekä tallanneet kasvillisuutta palstoilla.

 

Metsästys siirtolapuutarhoissa 25.11.2015

 

Kanit

 

Jousiaseet

Kaikkien siirtolapuutarhojen alueilla käy aktiivisista jousimetsästäjistä koottu noin 20 henkilön ryhmä. Kerrallaan yhdessä puutarhassa on metsästämässä yksi max muutaman henkilön porukka, joka on varannut ”vuoron” itselleen. Toiminta on ohjattu näin turvallisuussyistä sekä pyyntipaineen jakautumiseksi tasaisemmin kaikille puutarhoille. Rakennusvirasto myöntää jousipyyntiporukkaan kuuluville henkilöille metsästysluvan ja ohjeistaa metsästyksen yhdessä Staran kanssa.

Loukut

Siirtolapuutarhan hallitus voi antaa sopiviksi katsomilleen henkilöille luvan pyydystää kaneja elävänä pyytävillä loukuilla. Metsästystä tekevällä henkilöllä tulee olla metsästyskortti ja loukut tulee varustaa metsästäjän nimellä ja yhteystiedoilla. Metsästys tulee luonnollisesti suorittaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kanin lopetuksessa ei saa käyttää ampuma- tai jousiasetta. Kani tulee lopettaa joko raskaan tangon iskulla päähän tai katkaisemalla niskaranka.

Supikoirat, ketut ja muut eläimet

Mikäli puutarhan alueella on sairaita tai erityistä haittaa aiheuttavia muita eläimiä, asiassa voi olla yhteydessä Staran ympäristönhoidon Antti Rautiaiseen 09 310 22004. Tilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti.