Kirjasto

Kirjasto toimii huoltorakennuksella. Kirjaston kirjat on saatu lahjoituksina mökkiläisiltä. Noin 1 100 kirjaa on luetteloitu. Lisäksi on vieraskielistä kirjallisuutta, tietokirjoja ja runsaasti lasten lehtiä ja kirjoja. Lainauksista pidetään kirjaa. Laina-ajat ovat joustavat. Kirjalahjoituksista on sovittava etukäteen kirjastonhoitajan kanssa.

Aukioloajat

Ilmoitetaan vuosittain ilmoitustaululla.