Ohjeita puutarhanhoitoon

Kaupunkiluontoa ovat niin luonnonympäristöt kuin ihmisen muokkaamat kulttuuriympäristötkin. Helsingissä tärkeimpiä luonnonympäristöjä ovat metsät ja rannat, kulttuuriympäristöjä taas puistot, pihat ja puutarhat.

Helsingin siirtola- ja ryhmäpuutarha-alueet ovat sekä kulttuurihistoriallisesti että maisemallisesti arvokkaita. Yhteisenä tavoitteena on säilyttää nämä arvot sekä alueiden toiminnallinen tarkoitus ja perinteet. Jokainen voi vaikuttaa tähän omalla palstallaan. Napakka ohjekoonti on julkaisussa Siirtolapuutarhojen yhteiset pelisäännöt.

Oma siirtolapuutarhamme on historiallisesti merkittävä ja asemakaavalla suojeltu rakennettu kulttuuriympäristö, jonka arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. Palstan alasta vähintään 2/3 tulee olla istutettua tai viljeltyä, istutusten tulee olla alueen ominaispiirteisiin soveltuvia ja palstalla on oltava ainakin yksi hedelmäpuu. Palstat on aidattava pääkäytäviä vasten leikattavalla pensasaidalla ja huoltokäytäviä vasten istutuksilla.

Lisää ohjeita yhdistyksen rakentamis- ja palstanhoito-ohjeessa, joka päivitettiin keväällä 2021.

Monimuotoinen palsta on kestävä ja kaunis

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa monipuolisia elinympäristöjä, lajien runsautta ja lajien sisäistä geenivaihtelua. Monimuotoinen luonto sopeutuu ympäristön - kuten säätilojen - muutoksiin ja palautuu niistä paremmin kuin yksipuolinen. Se on tasapainoinen ja luonnonmukaisesti toimiva, kaunis, viihtyisä ja omaleimainen.

Eri-ikäisten hedelmäpuiden latvukset muodostavat palstan katon, pensaat suojaavat ja jakavat tilaa, erikorkuiset kasvit lomittuvat toisiinsa ja muodostavat kauniita ryhmiä. Oikea kasvi oikealla paikalla voi hyvin, vaatii vähemmän hoitoa ja on vastustuskykyinen tauteja ja tuholaisia vastaan. Kasvupaikan ravinteikkuus, kosteus, aurinkoisuus ja kasvin hoitovaatimukset on hyvä tuntea.

Perennojen jakaminen naapureiden kesken ylläpitää vanhoja kasvilajeja, -lajikkeita ja -kantoja. Usein ne myös menestyvät paremmin kuin kaupasta hankitut. Suosimalla maatiaiskasveja vaalitaan samalla suomalaista puutarhakulttuuriperintöä.

Puutarhurin pikkuystävät (kesken)

  • Perhosille
  • Hyönteisille
  • Pikkulinnuille
  • Matelijoille ja sammakkoeläimille
  • Nisäkkäille
PDF-tiedostoOtokkahotellin_rakentaminen_opas.pdf (939 kB)
Opas ötökkähotellien rakentamisesta