Olkien käyttäminen katteena

Maanpinnan kattamisella estetään rikkakasvien kasvua ja vähennetään kastelutarvetta. Kattamista käytetään erityisesti vihanneksilla ja marjoilla sekä kasvimaan käytävillä, mutta sitä voisi hyödyntää muuallakin puutarhassa. Olkikatetta voi levittää keväästä syksyyn ja sen voi jättää myös talveksi maanpinnalle vähentämään ravinteiden huuhtoutumista.

Miksi maata katetaan?

Maan kattamisesta on monia etuja kuten

● vähentää rikkakasvien kasvua

● vähentää merkittävästi kastelutarvetta

● suojaa maan pinnan herkkää mururakennetta mm. sateelta ja paisteelta

● lisätä maan pieneliöiden viihtymistä, jotka parantavat maan rakennetta.

Maan kattamiseen käytetään mm. muovia, sanomalehteä, haketta, ruohosilppua ja olkea ja eri kateaineet vaikuttavatkin kasvien kasvuun ja maahan hieman eri tavalla. Eloperäisten kateaineiden (muut kuin muovi) etuina on, että ne aina myös parantavat maata eikä niiden valmistus tai hävittäminen haittaa ympäristöä.

Millä kasveilla olkea voi käyttää?

Olkikatetta käytetään yleisimmin kasvimailla ja marjoilla. Sitä voi kuitenkin käyttää myös vaikkapa kukkaryhmissä.

Viljapelloista saatava olki on eri kateaineista turvallisimpia, sillä sitä voi käyttää lähes millä tahansa kasveilla. Olki ei sisällä juurikaan typpeä, joten se ei haittaa edes liiasta typestä kärsiviä kasveja. Oljessa ei myöskään ole mitään sellaisia kasvitauteja tai tuholaisia, jotka voisivat haitata puutarhakasveja.

Miten kattaminen tehdään?

Olkea voi levittää keväästä syksyyn. Aikaisin keväällä paksu olkikate hidastaa hieman maan lämpenemistä, minkä takia sen voi kasvimaalta väliaikaisesti kerätä muutamaksi viikoksi käytäville. Kasvimaalla on myös huomioitava, että olki estää myös pienten taimien kasvua. Kylvörivin kohdalle olkea ei voikaan levittää ennen kuin taimet ovat kasvaneet korkeammiksi kuin katekerros. Monivuotisten kasvien kuten mansikan kohdalla oljen voi antaa olla paikoillaan koko ajan.

Olki toimitetaan paaleina, joista oljet “pöyhitään” irtonaisiksi. Olkea voidaan levittää kasvien tyviltä alkaen, sillä toisin kuin ruohonsilppu, olki pysyy kuivana eikä siten lisää kasvitautiriskiä. Oljella peitetään yleensä koko maa ja rivivälit noin viiden senttimetrin vahvuisella kerroksella.

Olkikate lahoaa vähitellen pois ja uutta katetta on hyvä silloin tällöin lisätä vanhan pinnalle. Osittain lahonnuttakaan katetta ei välttämättä tarvitse koskaan viedä pois vaan sen voi kääntää maahan, jolloin se osaltaan parantaa maan rakennetta.

Jotkut kateviljelystä innostuneet kotipuutarhurit eivät käännä maata lainkaan. Keväällä olkia siirretään hieman sivuun kylvörivien kohdilla, joissa maata kevyesti pehmennetään haralla ennen kylvöä. Kääntämättömässä ja katteilla suojatussa maassa mm. kastemadot alkavat parissa vuodessa viihtymään niin hyvin, että ne hoitavat maan kääntämisen kokonaan.

 

Ohjeen on laatinut Jari Poutanen 2013.