Palstakatselmukset

Kesän palstakatselmukset

Siirtolapuutarhapalstat muodostavat kokonaisuuden, joka on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Palstalaisen velvollisuus on huolehtia, että palstan yleisilme on siisti ja että palstan kasvillisuus noudattaa siitä määrättyjä ohjeita.

Ohjeiden noudattamista yksittäisillä palstoilla valvoo ja ohjaa siirtolapuutarhayhdistyksen hallitus. Palstojen kuntoa tarkastetaan mm. yleensä juhannuksen jälkeen tehtävillä palstakatselmuksilla.

Katselmuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

  • palstan tulee olla hoidettu
  • puiden korkeus korkeintaan 4,5 m
  • luonnon puut ovat kiellettyjä
  • pensasmaisen kasvillisuuden korkeus pääkäytävän varrella enintään 140 cm, muualla 170 cm
  • yksittäiset pensaat korkeintaan 250 cm
  • puut ja pensaat eivät saa varjostaa naapuripalstoja
  • nurmikko tulee leikata säännöllisesti
  • huoltokäytävät 60 cm leveät sekä reunustettu pensasaidalla tai marjanpensailla (esim. vadelma-aidalla)
  • pääkäytävän leveys vähintään 320 cm (Kulleropolulla 350 cm huoltoliikenteen takia)

Hallitus ensi sijaisesti keskustelee ja opastaa palstan hoitoon liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi pensasaidan leikkaamisessa. 

Jos hoitovelvoitteen laiminlyöminen on merkittävä ja jatkuu useasta huomautuksesta huolimatta, hallitus voi teettää työn vuokralaisen laskuun ja lopulta ryhtyä vuokrasopimuksen 13. pykälän mukaisiin toimenpiteisiin.