Palstakatselmukset

Kesän palstakatselmukset

Siirtolapuutarhapalstat muodostavat kokonaisuuden, joka on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Helsingin kaupunki on laatinut Helsingin siirtolapuutarhureille ohjeet yhtenäisen ilmeen vaalimiseksi ja palstojen hoitamiseksi. Jokaisella puutarhalla voi olla myös omia erityispiirteitä.

Ohjeiden noudattamista yksittäisillä palstoilla valvoo ja ohjaa siirtolapuutarhayhdistyksen hallitus, mikä Herttoniemessä toteutetaan mm. yleensä juhannuksen jälkeen tehtävillä palstakatselmuksilla.

Katselmuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

 • palstan yleinen kunto (hoidettu / hoitamaton)
 • puiden korkeus (korkeintaan 4,5 m)
 • luonnon puut (kiellettyjä)
 • pensasmainen kasvillisuus (enimmäiskorkeus muualla kuin käytäväreunalla 170 cm)
 • yksittäiset pensaat (enimmäiskorkeus 250 cm) 
 • puut ja pensaat eivät saa varjostaa naapuripalstoja
 • nurmikon korkeus 4 – 12 cm (nurmikon säännöllinen leikkaaminen)
 • aidan korkeus (enintään 140 cm, Kulleropolulla on joustettu 160 cm läpiajoliikenteen takia) ja leveys (enintään 60 cm)
 • polku rikkaruohoista ja muusta kasvillisuudesta puhdas polun keskikohtaan asti
 • esteettömät huoltokäytävät (vähintään 60 cm)
 • hiekkatien leveys vähintään 320 cm

Hallitus ensi sijaisesti keskustelee ja opastaa palstan hoitoon liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi pensasaidan leikkaamisessa. 

Jos hoitovelvoitteen laiminlyöminen on merkittävä ja jatkuu useasta huomautuksesta huolimatta, hallitus voi teettää työn vuokralaisen laskuun ja lopulta ryhtyä vuokrasopimuksen 13. pykälän mukaisiin toimenpiteisiin.