Mökkikauppa, perikunta ja muutto Helsingistä

Siirtolapuutarhaliiton opas mökkikaupasta

Liiton julkaisema opas tarjoaa myyjälle, ostoa harkitsevalle sekä kaupantekoon osallistuvalle kiinteistönvälittäjälle perustietoja sekä antaa viitteitä lisätietojen lähteistä.

 

Myyjälle ja ostajalle tiedoksi

  • Ostajan/-ien tulee olla helsinkiläinen/-siä (vakituinen asunto Helsingissä, todistuksen saa maistraatista). Sovi tapaaminen yhdistyksen puheenjohtajan kanssa vuokrasopimuksen siirtolomakkeen allekirjoitusta varten. Tässä yhteydessä tarvitset kopion kauppakirjasta ja alkuperäisen maistraatin todistuksen helsinkiläisyydestä. 

  • Vuodelta 1997 oleva alkuperäinen vuokrasopimus on kaupan tärkein asiakirja, joka luovutetaan ostajalle maksun saamisen jälkeen.

  • Myyjä on velvollinen antamaan kaikki palstaan, mökkiin ja alueeseen liittyvät tiedot ostajalle (”Isännöitsijätodistuksena” toimivat kauppakirjassa mainitut liiteasiakirjat.)

  • Mökin historiaan liittyvät paperit (vanhat vuokrasopimukset, säännöt, tiedotteet ym. on syytä antaa ostajalle, mikäli ne ovat tallessa.)

  • Tarvittaessa lisätietoja yhdistyksen puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta.

Varainsiirtovero

Mökkikaupassa ostajan tulee maksaa varainsiirtoveroa. Lisätietoa varainsiirtoverosta on Verohallinnon internetsivuilta.

 

Muutos verotuskäytäntöön

Verohallinto on antanut 24.9.2012 oheisen tiedotteen varainsiirtoveron laskentaperusteesta siirtolapuutarhakaupoissa(liite). Verohallinto muuttaa verotuskäytäntöään siten, että siirtolapuutarhamökkejä luovutettaessa varainsiirtovero maksetaan ainoastaan rakennuksen arvosta. Tätä kantaa sovelletaan takautuvasti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2010:57 antopäivästä eli 4.10.2010 lähtien.

Liikaa maksetusta varainsiirtoverosta voi perustellusti hakea palautusta. Ohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta (kohta 8: Varainsiirtoveron palautukset, josta löytyy myös linkki hakemuslomakkeeseen).

 

Mökin omistajan ja yhdistyksen välinen vuokrasopimus

Yhdistys ja siirtolapuutarhamökin omistaja solmivat vuokrasopimuksen. Lisätietoja sopimuksesta on kohdassa Yhdistys > Vuokrasopimus.


Perikunta

Teksti työn alla.


Muutto Helsingistä

Vuokrasopimuksen 7 §:n 1 kohdan mukaan vuokraoikeus voi olla luonnollisella henkilöllä, 
a) jonka tulee olla Helsingin kaupungissa henkikirjoilla ja
b) jolla on vakituinen asunto Helsingin kaupungissa ja
c) joka ei ennestään hallitse vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungissa siirtola/ryhmäpuutarhapalstaa. Jos vuokraoikeus siirretään useammalle henkilölle yhdessä, tulee kunkin täyttää edellä mainitut edellytykset.

Vuokrasopimuksen 8 §:n mukaan mikäli vuokramies olosuhteiden muutosten johdosta ei enää täytä 7 §:n 1 kohdassa mainittuja edellytyksiä, vuokramiehen on yhden (1) vuoden kuluessa luovutettava vuokraoikeus sellaiselle henkilölle, joka nämä edellytykset täyttää.