Järjestyssäännöt

1 §

Siirtolapuutarha-alue on kaikille avoinna niinä ajanjaksoina, jolloin sen pääportti ei ole lukittuna. Alueen aukioloaika on 1.5. – 15.9. kello 7.00 – 21.00.

2 §

Sivullisten liikkuminen ja oleskelu varsinaisilla puutarhapalstoilla on kielletty. Puutarhapalstoihin kuuluvia palstojen välisiä rajakäytäviä ei saa käyttää kulkuteinä.

3 §

Yleisiä istutuksia, nurmikoita ja rakennuksia ei saa turmella.

Kaikenlainen ilkivalta alueella on kielletty.

Koirien ja kissojen irtipito ja ulkoiluttaminen vapaana siirtolapuutarhassa oman tontin ulkopuolella on kielletty.

Avotulen teko puutarhapalstalla ja koko siirtolapuutarha-alueella on kielletty.

4 §

Puutarhapalstojen vuokramiesten on noudatettava Helsingin kaupungin rakennusviraston viherosaston ja siirtolapuutarhayhdistyksen yhdessä antamia koko siirtolapuutarha-aluetta koskevia maisemakuvallisia määräyksiä ja ohjeita sekä rakennusvalvontaviraston rakennusten koosta ja ulkonäöstä antamia määräyksiä.

5 §

Vuokramiehen on huolehdittava, että palstat ja niitä rajoittavat osat tietä sekä rajaosuudet pysyvät puhtaina roskista ja rikkaruohoista.

Kompostoituva puutarhajäte kompostoidaan joko vuokramiehen omassa kompostissa tai alueen yhteiskompostissa. Talousjätteet viedään niitä varten osoitettuihin keräilyastioihin. Ko. astioihin ei saa viedä puutarha-, rakennus- tms. jätettä. Lasijäte ja jätepaperi viedään niille varattuihin keräilyastioihin.

Jätteiden käsittelyssä on noudatettava jätelakia ja kaupungin viranomaisten ja yhdistyksen hallituksen antamia ohjeita.

6 §

Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry.

Moottoriajoneuvoilla ajo alueella on sallittu vain huolto-, sairas- ja invalidikuljetuksia varten.

Suurin sallittu ajonopeus on 10 km/t.

Pysäköinti on sallittu vain sitä varten varatuilla alueilla. Moottoriajoneuvojen pesu ja huolto alueella on kielletty.

7 §

Äänekäs ja häiritsevä esiintyminen ja äänentoistolaitteiden voimakastehoinen käyttö on kielletty alueella kello 23.00 – 7.00.

Alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta aiheutuva savu, haju, melu tms. häiritsevät ympäristöä.

8 §

Puutarhapalstalta ei saa kuljettaa pois multaa, savea, hiekkaa tai muita maalajeja eikä kiviä.

9 §

Näiden järjestyssääntöjen noudattamista valvoo yhdistyksen hallitus tai sen määräämät henkilöt.

10 §

Henkilö, joka rikkoo näitä järjestyssääntöjä vastaan, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon, jonka suuruuden yhdistyksen hallitus määrää.

11 §

Alueella on voimassa Helsingin kaupungin järjestyssääntö.

 

Helsingissä 28.4.1997

Helsingin kaupungin rakennusviraston viherosasto

Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry