Vuokrasopimus

Yhdistyksen ja kaupungin välinen vuokrasopimus

Yhdistys on vuokrannut siirtolapuutarha-alueen kaupungilta 30 vuodeksi 1.1.1997-31.12.2026. Vuokrasopimuksessa on lueteltu monia ehtoja, joita yhdistyksen ja herttonomien tulee noudattaa.

Yleisten töiden lautakunta päätti kokouksessaan 17.11. 2015 antaa kaikille rakennusviraston vuokralaisena oleville siirtolapuutarhayhdistyksille vuokrasopimuksen 11 §:n mukaisen suostumuksen vuokraoikeuden siirtämiseen seuraavilla edellytyksillä:

  • Suostumus liittyy vain vuokraoikeuden kiinnittämisestä johtuviin tarpeisiin.
  • Siirtolapuutarhayhdistyksen on ilmoitettava kaupungille kiinnitysten hakemisesta ja huolehdittava, että kaupunki on jatkuvasti tietoinen panttikirjan haltijasta.

Päätös on voimassa 31.12.2026 asti, jolloin nykyiset vuokrasopimukset päättyvät.

Mökkiläisen ja yhdistyksen välinen vuokrasopimus

Yhdistys on tehnyt vuokrasopimuksen mökin omistajan kanssa. Omistajan vaihtuessa yhdistys siirtää vuokrasopimuksen uuden omistajan nimiin. Sopimus on voimassa 31.12.2026 asti.