Rakentamisesta kesällä 2020

7.4.2020

Rakennustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran 6.5.2020. Hakemukset pyydetään hyvissä ajoin etukäteen: hspy.hallitus@gmail.com. Rakennustoimikunta valmistelee, hallitus päättää suostumuksen antamisesta seuraavassa kokouksessaan 14.5.2020. Maalaamista pyydetään siirtämään, kunnes värikartta on valmis. ”Kaupungin rakennusvalvonnan kanssa 28.2.2020 käydyssä keskustelussa kaupungin edustajien viesti oli, että ennen kuin uusi värikartta on valmis, yhdistyksen ei tulisi antaa lupaa mökkien maalaamiseen (silloin kun tarkoitus on maalata koko mökki). Jos on tarve maalata esim. yksi korjattu seinä, käytetään mökin nykyistä väriä.”