Alueen järjestyssäännöt

1 §

 • Siirtolapuutarha-alue on kaikille avoinna niinä ajanjaksoina, jolloin sen pääportti ei ole lukittuna.
 • Alueen aukioloaika on 1.5. – 15.9. kello 7.00 – 21.00.

2 §

 • Sivullisten liikkuminen ja oleskelu varsinaisilla puutarhapalstoilla on kielletty.
 • Puutarhapalstoihin kuuluvia palstojen välisiä rajakäytäviä ei saa käyttää kulkuteinä.

3 §

 • Yleisiä istutuksia, nurmikoita ja rakennuksia ei saa turmella.
 • Kaikenlainen ilkivalta alueella on kielletty.
 • Koirien ja kissojen irtipito ja ulkoiluttaminen vapaana siirtolapuutarhassa oman tontin ulkopuolella on kielletty.
 • Avotulen teko puutarhapalstalla ja koko siirtolapuutarha-alueella on kielletty.

4 §

 • Puutarhapalstojen vuokramiesten on noudatettava Helsingin kaupungin rakennusviraston viherosaston ja siirtolapuutarhayhdistyksen yhdessä antamia koko siirtolapuutarha-aluetta koskevia maisemakuvallisia määräyksiä ja ohjeita sekä rakennusvalvontaviraston rakennusten koosta ja ulkonäöstä antamia määräyksiä.

5 §

 • Vuokramiehen on huolehdittava, että palstat ja niitä rajoittavat osat tietä sekä rajaosuudet pysyvät puhtaina roskista ja rikkaruohoista.
 • Kompostoituva puutarhajäte kompostoidaan joko vuokramiehen omassa kompostissa tai alueen yhteiskompostissa.
 • Talousjätteet viedään niitä varten osoitettuihin keräilyastioihin. Ko. astioihin ei saa viedä puutarha-, rakennus- tms. jätettä. Lasijäte ja jätepaperi viedään niille varattuihin keräilyastioihin.
 • Jätteiden käsittelyssä on noudatettava jätelakia ja kaupungin viranomaisten ja yhdistyksen hallituksen antamia ohjeita.

6 §

 • Moottoriajoneuvoilla ajo alueella on sallittu vain huolto-, sairas- ja invalidikuljetuksia varten.
 • Suurin sallittu ajonopeus on 10 km/t.
 • Pysäköinti on sallittu vain sitä varten varatuilla alueilla.
 • Moottoriajoneuvojen pesu ja huolto alueella on kielletty.

7 §

 • Äänekäs ja häiritsevä esiintyminen ja äänentoistolaitteiden voimakastehoinen käyttö on kielletty alueella kello 23 – 7.
 • Alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta aiheutuva savu, haju, melu tms. häiritsevät ympäristöä.

8 §

 • Puutarhapalstalta ei saa kuljettaa pois multaa, savea, hiekkaa tai muita maalajeja eikä kiviä.

9 §

 • Näiden järjestyssääntöjen noudattamista valvoo yhdistyksen hallitus tai sen määräämät henkilöt.

10 §

 • Henkilö, joka rikkoo näitä järjestyssääntöjä vastaan on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon, jonka suuruuden yhdistyksen hallitus määrää.

11 §

 • Alueella on voimassa Helsingin kaupungin järjestyssääntö.

Helsingissä 28.4.1997

Helsingin kaupungin rakennusviraston viherosasto

Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry