Alueen historia

Herttoniemen Siirtolapuutarha on perustettu 1934 Kulosaaren kartanon peltomaille. Alue toteutettiin pitkälti kaupungin puutarhaneuvojan Elisabeth Kochin suunnitelmien mukaisesti. 

Kulttuurihistoriapolku

Kulttuurihistoriapolku kertoo alueen historiasta, rakennuksista ja alkuperäisistä puutarhasuunnitelmista sekä mökkiläisten arjen ja juhlien vietosta vuosikymmenten varrella.

Cultural History trail

The cultural history trail tells about the area's history, buildings, and original garden plans, as well as the daily life and festivities of the cottage dwellers over the decades.

Kulturhistorievandringen

Kulturhistorievandringen berättar om områdets historia, byggnader och ursprungliga trädgårdsplaner, samt om vardagsliv och festligheter hos stugägare genom årtiondena.