Hallituksen kokoustiedote 4 korjattu versio

10.5.2019

4.4.kokoksesta. Tekstiä on tarkistettu 10.5.2019 ja korjattu uudestaan 12.5.2019

Saadun palautteen ja saatujen tarkentavien tietojen vuoksi kokoustiedotetta on tarkistettu koskien asemakaava-asiaa. Teksti on voitu korjata, koska kyseessä asian kuvausta, ei hallituksen kokouksen päätös.

https://herttoniemenspy-fi-bin.directo.fi/@Bin/b25a5d963bfcf01ef77f2d9c6dffe720/1557680431/application/pdf/681548/hallitus%204%20korjattu%20versio.pdf